Waar staat ICT Tribe Almere voor

Onze missie

ICT Tribe Almere is een betrokken groep bedrijven, opleiders en overheidsinstanties die gezamenlijk werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van IT-talent in de regio Almere. Dit doen wij door het ontdekken, opleiden en matchen van ICT-talent. Daardoor zorgen we voor meer en beter inzetbaar IT-talent in Almere en Flevoland en versterken wij het vestigingsklimaat voor IT-bedrijven in de regio.

 

Onze aanpak

De belangrijkste pijler van ICT Tribe Almere is het organiseren van scholing. Dit doen wij door scholingsvraagstukken bij (IT-)bedrijven, UWV en Gemeenten in beeld te brengen. Deze vraagstukken worden voorzien van advies over een geschikte scholingsaanpak en gekoppeld aan een of meerdere opleiders. Kandidaten worden zo mogelijk direct aan werkgevers en hun vacatures gekoppeld.